Tietosuojaseloste

Akaan Seudun Suomi-Viro Seura ry

TIETOSUOJASELOSTE

 

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://akaanviroseura.yhdistysavain.fi/

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Rekisterinpitäjä: Akaan Seudun Suomi-Viro Seura ry

Osoite:  Akaan Seudun Suomi-Viro Seura ry

C/O Eero Lehtonen

Holstintie 4

37800 Akaa

e-mail: https://akaanviroseura.yhdistysavain.fi/ota-yhteytta/

Yhteyshenkilö: eero.t.lehtonen@gmail.com

 

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten nimi- ja osoitetietoja (postiosoite ja e-mail) jäsenkirjeiden lähettämistä ja Suomen Viro-yhdistysten liitto ry:n jäsenpostin ja liiton lehden Viro.nyt lähettämistä varten.

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on jäsenten henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi.

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

Rekisteröidyn kotipaikka

Rekisteröidyn sähköpostiosoite

Rekisteröidyn puhelinnumero

Rekisteröidyn syntymävuosi

Sähköisen viestinnän tunnistetiedot

 

Kenelle jaamme jäsenen tiedot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Yhdistyksen yhteistyökumppaneille yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttavan rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kun rekisteröity henkilö on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuolainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

–  saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

–  saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot

–  vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

–  vaatia henkilötietojensa poistamista

–  peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen

–   vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu

–   saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti

–   vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

 

Yhteydenotot

Rekisteröidyn jäsenen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhdistyksen puheenjohtajalle osoitteeseen eero.t.lehtonen@gmail.com.  Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Akaan Seudun Suomi-Viro Seura ry

Eero Lehtonen

Holstintie 4

37800 Akaa